میگن هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه...

حقیقتا راست میگن...

صبح رسیدم خونه خودم...

وسائل ها رو جا به جا کردم و تمیز کاری کردم و رفتم تو حمام یه دوش داغ داغ گرفتم و اومدم چند ساعتی چرت زدم و الان چشمام رو تو اتاق خواب خودم باز کردم و میتونم بگم خوشحال ترین آدم دنیام 😍 

از فردا هم یه چند جلسه کلاس تزریقات و توجیهی و احیا اینها دارم و ایشالا از سه شنبه هم شروع بخش هام تا اسفند ۹۸ 😍 

+اتاق فرمونم باهام اومده تا هم بادی به کله اش بخوره و هم مدیریت کنه یکی بیاد خونه تکونده بشه 😂

نگم براتون دیگه چقدر کل کل میکنیم مدام باهم دیگه ؟؟؟؟