میخوام بدونم شماهایی که ازدواج کردین ، چه حرف مشترکی دارین باهم بزنین بعد از این مدت از ازدواجتون ؟ 

چه تفریحات مشترکی دارین ؟ 

دچار روزمرگی شدین یا نه ؟ 

به تکرار افتادین ؟ 

یا هرروز یه اتفاق هیجان انگیز رو تجربه میکنین ؟ 

و روزهاتون اصلا شبیه به هم نیست ؟ 

دوست دارم بدونم چه حسی از زندگی مشترکتون دارین ؟ 

چه فرقی با دوره ی مجردیتون داره ؟