۱/یه عادتی دارم تو زندگیم ...

یا انتخابی رو نمیکنم ، یا وقتی کردم تمام قد پاش وای میسم...

اگر تمام قد پای چیزی نایستاده باشم ؛ قطعا انتخابش نکردم !

یعنی اینجور بگم براتون که سرمم به پای انتخابم میدم !


۲/اونروز داشتم فکر میکردم ما چقدر شبیه انتخابهامونیم !

جواد ظریف تو مجلس داشت حرف میزد ، یه جمله ای گفت ؛ خنده ام گرفت و گفتم منم با استناد به همچین جمله ای بهشون رای دادم و هنوز هم شدیدا بهش معتقدم :)) چقدر شبیهیم :))


۳/تو سریال ، بابایی به عروسش گفت من به جز تو دو تا عشق دیگه دارم ؛ اول خدا ؛ بعد پرواز ! 

بازم خنده ام گرفت و گفتم احتمالا باید به دومادم بگم من به جز تو یه عشق دیگه دارم اونم پزشکی ! :))


۴/چند روز پیش در حالی که تو ماشین روسریم افتاده بود ؛ داشتم از پنجره امر به معروف کردن خانمی به چند تا دختر نوجوون بی حجاب رو تو پیاده رو نگاه میکردم و فکر میکردم تاریخ همینجوری قراره دور بزنه ؟ 
یعنی احتمالا چند مدت دیگه شاهد اینیم که به زور دوباره روسری و چادر از سرشون بکشن ؟

۵/آدم سرماخورده ای که صداش در نمیاد باید ماکارونی و مرغ سوخاری اسپایسی بخوره تا کلهم دیگه صداش در نیاد !

۶/میخوام بلند شم تمرین order نویسی کنم ، ولی ترجیح میدم بخزم زیر پتوم :)))) 
۷/تا قبل از عید میخوام بهتون قول بدم که اینجا یه کتابدونی تکمیل با یه آشپزخونه ی تکمیل داره ؛)