گاهی مثل هیتلر فکر میکنم که یک عده با بعضی تفکرات رو باید بگیرم ؛ بندازم تو کوره ی آدم سوزی راحت شم :))

آخ اونوقت دنیا اونقدر جای راحتی برای زندگی میشه ! 

یعنی خدا میدونست نباید من کاره ای بشم و من رو انداخت تو یه راه دیگه :))

وگرنه الان تو خاور میانه ، بزرگترین کوره ی ادم سوزی رو راه انداخته بودم ! 

والا بوخودا !!! 


+راستی میدونستین ۳۴ درصد ایرانی ها اختلال روانی دارن ؟ :)

خدایی باید یه فکری بشه ! 

تو وب بنده خدایی بودم دیدم بنده خدا بالاخونه اش تعطیله ، بعد ازدواجم داره میکنه زنشم مثل خودش تعطیله گویا! 

همه زده بودن بیچاره زنت ! 

ولی من داشتم به بچه ها و نوه ها و ... ای که حاصل میشن از این ازدواج فکر میکردم و ...

کاش مشاوره های روانشناختی و روانپزشکی قبل از ازدواج اجبار میشد ، باور کنین یک اصلاح نسل اتفاق میفتاد !