تقریبا تمام افرادی که عضو کانالم شدن رو میشناسم :) 

از شنبه این کانال خصوصی میشه و از افرادی که عضون فقط اونهایی میمونن که بشناسم :)

وبلاگ نیز خصوصی نوشته میشه !

رمز وبلاگ رو برای اونهایی که ۱۰۰ درصد میشناسم و خودشون هم خواهان هستن ارسال میکنم :) 

اونهایی هم که حدس میزنن نشناسمشون بهم از طریق لینکی که در کانال گذاشتم یا از طریق نظرات همین وب، پیام بدن و خودشون رو معرفی کنن و نشونه ای بدن و آدرس وبلاگ بذارن که بشناسم :) 

رمز هم فقط و فقط به افرادی که وبلاگ دارن و من میشناسم ، و یا غیر وبی های انگشت شماری که آشنام باهاشون تعلق میگیره :) 

+از این که در این فضا بنویسم... از احساسم ، زندگیم بگم ، بعد ببینم یک عده ناشناس طوری میان کله میکشن میرن ،همه چیز رو راجع من میدونن و من حتی اسمشون رو هم نمیدونم، حس خوبی ندارم... 

تعداد خواننده های خاموشم به شدت بالاست! 

برای همینه که دست و دلم درست و حسابی به نوشتن نمیره دیگه ! 

دلم میخواد حس کنم ، یه جمع آشنا دورمن ، که گهگاهی میشینیم دور هم ، رو در رو ، فیس تو فیس ، چای میخوریم و گپ میزنیم و خوش میگذرونیم :) 

همین :)

+به جایی رسیدم که تعداد بازدید کننده و ... برام مهم نیست :) 

مهم ادمهای واقعین :)

همین