چقدر بده یه سری از وبلاگی ها رو آدم میبینه که کلیم معروفن و کلیم ادعا و کلی متن های قشنگ قشنگ ، بعد میفهمه تو خالین و پر ادعا !
به خودشون اجازه میدن در خصوصی ترین مسائل زندگی آدم دخالت کنن و فکر کنن ما خریم و نمیفهمیم ...
بعد زرت و زرت هم پست بذارن آداب زندگی به بقیه آموزندندنی ! 
+آره عصن کرگدن نصف شب وحشی و خاله زنک شده ! 
+آدم رو دلسرد نکنید نسبت به این فضا !!!!!