به تمام خوانندگان خاموش کانال یک هفته فرصت  میدم join شین :) 

افرادی که از تلاگرام و آواگرام و ... استفاده میکنن اخیرا با error مواجه میشن برای join شدن ،راه حلش اینه که برای ثانیه ای قند شکنتون رو وصل کنید و با تلگرام اصلی join شین :) 

بعد از یک هفته کانال private میشه و من همراه join شده ها در کانال محبوس میشم :دی

کانال =delzhiiiin@