دلم میخواد بشینم و یکی مثل وحید جلیلوند برام حافظ بخونه، مولانا بخونه، خیام بخونه :) 

نداریم کتاب صوتی اشون رو با خوانش اینچنین دلنشین ؟