کی گفته مشق شب برچیده شده ؟

دیروز پدرم دراومد...

وقتش نیست این نظام آموزشی تغییر کنه ؟ 

بچه ی ۹ ساله رو برای تاااابستونش دیکتهههه میدین احمق ها ؟؟؟؟؟؟؟؟ :/ 

بعد دو تا دیکته اش هم بمونه خون به جیگرش کنین که شنبه تحویل بده ! :/ 

دیروز بچه ی دخترخاله ام از ساعت ۱۲ تا ۷ بعد از ظهر داشت سعی میکرد دو تا دیکته بنویسه...

نصف خط میگفتم بهش ، بعد بد قلقی میکرد...

خب حق داشت ! 

میدید دخترخاله اش داره بازی میکنه و میگرده و میچرخه ، مامانش داره استراحت میکنه ، جمعه اس و وقت تفریحه، دلش میخواست بره استخر ، بازی کنه  ، اونوقت وقتش رو باید بذاره سر دیکته ... خب دیگه دقیقا تعطیلی چه فرقی داره با روزهای معمولی ؟ 

نگم براتون که چه کرد و چه نکرد دیگه...

بهونه های الکی 

گریه 

و...

همون اول دیدم دلش به کار نیست گفتم ولش کن ! 

چیزی نمیشه که ! 

نمینویسی ، به معلمتم بگو تابستون رفتم تفریح گردم، جمعه امم تفریح کردم و تمام... 

راستش رو بگو... 

با چشمهای اشکیش نگام میکرد و میگفت دعوام میکنه ! 

دلم میخواست پاشم برم اون مدرسه ، بگم خانم معلم عزیز ، تشریف بیارین روز تعطیلتون منزل ما بهتون دیکته بگم ! تابستونتونم تشریف بیارین در خدمتتون باشم ! 

چه وضعیه...

اولش گفت بده خودم از روش بنویسم ، گفتم بیا ! خودت از روش بنویس... 

یک خط نوشت از رو ، و بهونه و گریه هاش شروع شد...

یه کم بردمش استخر ، یه کم بازی کردیم، باز بچه از استرسش یک ربع نشده از آب اومد بیرون که بریم بریم... 

دلم کباب بود براش ! که حتی از تفریحشم از استرس تو این سن چیزی نمیفهمه! 

ته ته تهش درست دم رفتن به ختم ، گفتم بیا من خودم برات بنویسم :)) 

با خودم گفتم بذار به خوش خط ترین حالت ممکن بنویسم ، که مشخص شه کار خودش نیست و شاید اونجوری خودش پشیمون شه و بنویسه... :))

به کلمه ی سوم نرسیده بودم که گفت نمیخواد ؛ بده خودم بنویسم ! 

و به خنده دار ترین حالت ممکن بهش دیکته گفتم و وسطش کلی میخندیدیم و نهایتا تموووم شد :))) 

و این شد که همه رفتن ختم و ما یک ساعت بعد با یه ماشین جدا رسیدیم به ختم :))

+اگر این نظام آموزشی تغییر نکنه ، هرگز نمیذارم بچه ام مثل ما تو این نظام بسوزه ... هرگز...  

+@majidhosseini 

تو هایلایت استوری هاش سیستم آموزشی کشورهای مختلف رو ببینین ! 

ما یه مشت انسان بی خرد و یکسان تحویل جامعه میدیم با این سیستم...

یک مشت فقط کارمند 

فقط مهندس 

فقط دکتر 

و اگر بچه خارج از این سه رده رفت ، تمام جامعه در ذهنشون بدبختی اون ادم رو متصور میشن ! و میلیون ها میلیون ذهن و فکر خلاق ما به هدر میره ... 

اونها چی تحویل میدن اونوقت و چجوری پیشرفت میکنن ...

:)؟

یه چیزی هست که عقب افتاده ایم دیگه خدایی  :) حالا هزاریم مثال بزنی که در علم فلان ، فلان رتبه ایم ، موشک ساختیم ، ال کردیم بل کردیم ، ولی حاصل مجموع چیه ؟ 

ملتی بی فرهنگ و عقب افتاده :) 

واقعیت تلخ ...