دارم فکر میکنم دانشجوی پزشکی تو بیان اینقدر زیاد شده چرا :/ 

تا همین دو ماه پیش من دو سه تا بیشتر نمیشناختم...

یهو سر به فلک زد :))

یه مدت دیگه احتمالا بیان تغییر کاربری بده و از "رسانه ی متخصصان و اهل قلم" بشه "رسانه ی متخصصان و اهل طب" :)))