دو هفته ای میشه درد مبهم دارم تو پهلوم...

احساس میکنم نیاز به بررسی داره...

شانس منم ، چند وقت پیش رفتم دادم شناسنامه ام رو عوض کنن ، هنوز آماده نشده...

دفترچه ی بیمه امم تاریخش تموم شده و بردم و گفتن بی شناسنامه عوضش نمیکنیم...

امروز تو خیابون راه میرفتم و گهگاهی درد مبهم میومد سراغم...

پرت شدم به ۸،۹ سال قبل که یهو یک توده ی مشکوک به بدخیمی سر و کله اش پیدا شد و همین طوری درد داشت ! با این تفاوت که من اون موقع در عرض دو هفته کلی وزن کم کردم و شدم ۴۰ کیلو...

اما الان دارم میشم ۶۰۰ کیلو :)))) 

بماند که چی شد و چی نشد و به خیر گذشت...

امروز داشتم به این فکر میکردم که اگر همین بشه یه معضل و ازش یه درد درست و حسابی در بیاد و بکشتم ، چی میشه ؟ 

باورتون میشه برام مهم نیست انگار ؟ 

ناراحت میشم که کلی کار میخواستم بکنم و نرسیدم، ولی خب وقتی مرگ بیاد، اومده دیگه... 

ولی اگر بفهمم دارم میمیرم ، میرم یه مرخصی از دانشگاه میگیرم و کوله ام رو میندازم پشتم و میرم سفر ! 

والا !