دکتر یووال نوح هراری:

"مسیر تاریخ را سه انقلاب مهم تعیین کردند: 

انقلاب شناختی در حدود هفتاد هزار سال پیش موتور تاریخ را روشن کرد.

انقلاب کشاورزی در حدود دوازده هزار سال قبل به این روند سرعت داد.

انقلاب علمی،که همین پانصد سال پیش شروع شد، میتواند نقطه ی پایان تاریخ و آغاز گر چیزی کاملا متفاوت باشد.

موضوع این کتاب داستانِ تاثیرِ این سه انقلاب بر انسان و بر موجودات دیگری است که در کنار او زندگی میکنند."

+بدون تعصبات عقیدتی سراغ این کتاب برین و رهاش نکنین...

کتاب فوق العاده ارزشمندیه که باید چندین بار خونده بشه :)

یک دایره المعارف با متنی روان و قابل فهم و دسته بندی بسیار عالی...