.

نازی ای که من میخوام ، اون نیست که !

یعنی اول فکر میکردم اونه...

ولی بعد دیدم نه...

نازی برای من انعکاس یه چیزیه که من دوست دارم!!

من عاشق همه چیزهای قشنگِ دنیام...

مثل قوطی کمپوت...

قوطی کمپوت؟؟؟؟

اره...

اول فکر میکردم خورشید افتاده روی پشت بوم...

بعد رفتم که برش دارم، دیدم قوطی خالیِ یه کمپوته!

من خورشید رو میخواستم!نه قوطیِ خالیِ کمپوت رو!


+وقتی میگم ما عاشق تصوراتمون میشیم یعنی همین :)