بالاخره یه تبلیغ خیلی قشنگ مذهبی_فرهنگی از صدا سیما دیدم که حرف دلم رو میزد...

نشون میداد آخر مجلس نذری که پخش میکنن ، اغلب دو نفری یه غذا میخورن و یه غذا رو نگه میدارن و جمع میکنن میبرن مناطق محروم برای نیازمندها !

اگر هیئت ها همه همین کار رو بکنن ، این مدت خیلی ها بعد از مدت ها یه غذای درست و حسابی میخورن...

قشنگ نیست ؟ 

قشنگه دیگه :)