دیگه به یه سنی رسیدم که حس میکنم همه ی هم سن هام باید یه سری مسائل رو متوجه بشن...

اما در تعجبم که چرا متوجه نمیشن...

یکی از دوستهای دوره ی دبستانم ، که خانوادگی هم با هم دوست بودیم از اون زمان ، حدود یک سال پیش بهم پیام داد و چند تا عکس و آزمایش فرستاد که آره دوست پسرم این آزمایشاتشه میگه سرطان کبد داره و این عکس هم گرفته فرستاده که داره رادیوتراپی میکنه...

نگاه کردم دیدم عکس داده از "کرایو لیپولیز" :)) باقی هم همه سربرگ اسم و سن آزمایش ها رو cut کرده و اصلا به سنش نمیخورد نتایج... معلوم بود مال یکی دیگه رو فرستاده...

گفتم ببین دوستم ! به هم بزن ! این پسره دیده تو تک فرزندی ، بچه پولداری ، برات برنامه داره ... دروغ میگه...

خلاصه گذشت و من کلا بی خبر بودم از این ماجراهاش و دیگه چیزی بهم نگفت ...

تا امروز با یکی از دوستهای مشترکمون رفتم بیرون گفت پسره ۳۰ میلیون تومن تیغش زده رفته !!!!

همونجور دهنم باز موند و به خودم لعنت فرستادم که چرا زنگ نزدم به مادرش خبر بدم اون موقع واقعا !

خلاصه که این روزها چه پسرش و چه دخترش حسابی تیغ زن و کلاهبردار شدن... 

حواستون جمع باشه !