کلی برنامه دارم برای یکی دو سال آینده ام...

نمیدونستم استریتم و میتونم ۹۸ تخصص امتحان بدم...

فکر نمیکنم بتونم تو اون امتحان نتیجه ی خوبی بیارم با توجه به کشیک ها و برنامه هایی که دارم و از قبل هم کلا برای امتحان ۹۹ برنامه ریخته بودم...

نمیخوام به خودم فشار بیارم اصلا... 

واقعا جدی میخوام برم باشگاه ! شده از کشیک بیام یک راست برم باشگاه میرم... 

ساز هم که مدتیه شدید تو فکرشم... ولی شک دارم چه سازی انتخاب کنم... 

خودم از بچگی ارگ داشتم ولی کاملا بی علاقه ام بهش...

از سازهای ضربی مثل دف و تنبک خیلی خوشم میاد و بعدش هم تار و سه تار ... 

با یه استاد موسیقی از طریق اینستاگرام مشورت کردم ، گفت چون میخوای تنهایی ساز بزنی و نمیخوای گروهی بزنی تار یا سه تار انتخاب کن که تو آپارتمانتم راحت تر بتونی بزنی...

و خب بین تار و سه تار هم ، تار بسیار گرونه ! و ترجیح میدم با یه ساز ارزون تر شروع کنم... 

خب پس ورزش و  موسیقی و کشیک و درس خوندن و ...

دیگه کلهم وقتی نمیمونه...

آسمون به زمین بیاد، کنسل نمیکنم برنامه هام رو... 

:))

والا !