"هیچ چیز تو دنیا اونقدر سخت نیست که نگذره..."

این جمله تو ذهن و جونم چنان نفوذ کرده که شده اصل زندگیم و هرچی سختیِ باهاش میگذرونم...  

+دوست دارین از چی بنویسم براتون ؟ از کجا بگم :)) 

از دستم در رفته وب نویسی...