انگار چند سال گذشته...

با حالِ بدی وبلاگ قبلی رو بستم...

رابطه ای رو به نامحترمانه ترین شکلِ ممکن بستم...

رفتم دنبال ادامه زندگیم...

درس خوندن...

استخر رفتن...

پرسه زدن تو خیابونهای شهر و پیدا کردن جاهای جدید...

و الآن بعد چند ماه اینجام :)

به اسمِ کرگدن...

یک کرگدن که پوستش کلفت تر از قبل شده...

اما دلش به همون نرمی و نازکیِ قبل باقی مونده...